Tantara kely mahafinaritra 2

TANTARA KELY MAHAFINARITRA 2

SORATAKO AMIN’NY FASIKA SA AMIN’NY VATO?

              Tafaraka tany an’efitra hono ireto mpinamana roalahy, kinanjo nifanditra ihany teny an-dalana. Avy dia nasian’ilay iray tehe-maina ny anankiray ary dia nitsikasina teo amin’ny fasika. Narary tokoa izy, saingy tsy namaly fa nanoratra teo amin’ny fasika no nataony. Izao no vakin’izany:”

“Androany aho dia nasian’ny sakaizako teha-maina”!

Rehefa niarina izy dia niaraka ihany indray avy eo, ary niampita renirano iray, saingy tsy  nahatohitra ny herin’ny rano ilay voan’ny taha-maina ka saiky maty raha tsy novonjen’ilay anankiray. Rehefa tafakatra teny an-tanety izy, avotra soa aman-tsara, dia nanoratra indray izy teo amin’ny vato nanao hoe:

-          “Androany aho dia novonjen’ny sakaizako ka tsy maty”

-          Inona no antony nanoratan’ialahy tamin’ny fasika raha voan’ny teha-maina ialahy, ary inona no antony nanoratan’ialahy tamin’ny vato raha novonjeko ka saiky maty?, hoy ilay nanavotra azy,

Dia niteny hono ilay namely teha-maina azy nanao hoe:

-          ” Izao an, ny zavatra ratsy nataon’ny olona tamintsika, dia tokony hosoratana  eo ambony fasika, mba ho ho fafan’ny rivotra sy ny riaka, tsy ho tsaroantsika intsony, fa ny zavatra tsara nataon’ny namantsika kosa, dia tokony hosoratana eo amin’ny vato mba hotsarovana mandrakizay ary tsy ho voakosoka intsony!

Saingy indrisy, ny antsika ny ratsy matetika no soratana eo amin’ny vato, hany ka tonga manana FO VATO isika!

 

 

VILIA HAZO

Niara-nipetraka hono, ny lahiantitra iray efa mangozohozo sy ny zanany ary ny vinantony niaraka tamin’ny zafikeliny efa-taona. Rehefa tonga hono ny fisakafoanana, dia sorena izy mivady zanany, fa raha tsy mamaky vilia ingahy be, noho ny tanany efa mangozohozo, dia manary vary, very tsisy ny ronono, sady voakitaba izy ireo rehefa eo ingahibe amin’ny fotoana fihinanan-kanina.

Tapa-kevitra hono izy mivady fa aleo atokan-toerana ery an-joron-trano ingahibe no mihinan-kanina, ary vilia hazo no nomena azy fa ireny no tsy mora vaky na mianjera aza.

Sady mifampitazana eo ihany hono, rehefa misakafo, ingahibe eo an-joron-trano, miaraka amin’ny ranomaso mikoriana eo amin’ny tavany ary tonga ao anaty vilia hazo, izy mianakavy kosa, mikorana ery amin’ny latabatra lehibe sady mihaja. Ilay zazalahy kely kosa hono, tsy niteny nahita izany rehetra izany, ary mba latsaka moramora ihany koa ny ranomasony, saingy tsy nisy nahita.

Ny ampitso hono, rehefa hisakafo antoandro, notadiavina ilay zazalahy kely, ka tsy hita! Hay izy ary amin’ny toerana fandrafetana, mitazona tapa-kazo vitsivitsy sy maritoa, tahaka ny mandrafitra zavatra.

Dia nanontany azy izy mivady ray aman-dreniny: “Ary inona anaka no ataonao eto?

- Manamboatra vilia hazo ho an’I Dada sy Neny rehefa antitra aho!

Saiky torana izy mivady nahare izany, latsaka ihany koa ny ranomaso, sady tsy nahita navaly, ary tamin’io fotoana io ihany, dia naverina niaraka nisakafo teo amin’ny latabatra lehibe ihany Dadabe!

NIJERY FOTSINY

Any Inde, dia mbola misy ny olona mivavaka amin’ny bibilava. Indray andro: niditra tao an-tranon’ity vehivavy iray ny bibilava lehibe iray, ary nihodidina ny zanany vao enim-bolana monja. Dia tsy sahy nikasika ilay bibilava ilay renim-pianakaviana satria noheveriny fa masina loatra io bibilava io. Saingy, avy ity biby tonga dia nanaikitra ilay zaza sady nihinana azy teo imason-dreniny, saingy tsy sahy nanao na inona na inona ilay bibilava izy!

Hono ho aho, raha teo amin’ny toeran’ilay vehivavy moa isika, mba inona no nataontsika, hiteny ianao angamba hoe, ny zanako tsy avelako hoviravirain’ny biby izany!

Marina izany, saingy zaza na zanaka firy moa no viravirain’I Satana eo imason’ny ray aman-dreniny amin’ny toaka, ny fijanganjangana, ny halatra, … fa tsy miteny ny ray aman-dreny fa mijery fotsiny? Tandremo fa Satana izao dia tahaka ny liona mierona mitady izay arapany, ka miambena!

 

 

76 votes. Moyenne 3.03 sur 5.

Commentaires (2)

1. RAKOTOARIMANANA 08/11/2011

Tena tsara be daholo ireto tantara kely ireto. Misaotra betsaka!

2. RANAIVOSONINA Gianni Doli Pascal 06/02/2012

misaotra betsaka tompoko @ ity site ity, mifono anatra sy mampietsipo tokoa ary mampibebaka,ho tahian'Atra isika rehetra

Voir plus de commentaires
Ajouter un commentaire
 

Créer un site gratuit avec e-monsite - Signaler un contenu illicite sur ce site