tantara mahafinaritra 7

HANDIA LALANA VOLAMENA

VOATORA-BATO

Nahatsiaro hono ny fifaliana niaraka tamin’i Jesosy ilay zana-boriky nitondra ny Tompo tao Jerosalema, rehefa afaka tapa-bolana, ka niteny tamin’ny reniny ;

-          Neny a, tena nahafinaritra ilay fotoana niarahako tamin’i Jeosy tany an-tanan-dehibe. Andeha aho ry Neny hiverina kely any.

-          Mandehàna ary, hoy ny reniny, raha tianao.

Afaka indroa andro, ity ilay zana-boriky fa niverina, kivy dia kivy, sady hatsatra ny tarehiny, nivonto ny lohany.  Nanontany azy ny reniny:

Fa naninona ianao anaka? Inoa no nitranga tany?

-          E loza ry Neny, vao hiditra tao an-tanàna aho dia noroahin’ny olona sy notorahiny vato ka nataony hoe; “Allez le boriky lahy ty, inona no ataon’ity aty” sady nodarohin’izy mianakavy aho no noroahiny.

-          Izao no izy anaka, hoy ny reniny nananatra, rehefa mandeha ianao an! Miaraha amin’i Jesosy, fa raha vao tsy miaraka aminy isika, dia tsy maintsy hahita olana ary ataon’ny olona tsinontsinona!

 

TARA SAMBO

Tany amin’ny firenena iray nisy olona mpanan-karena iray nonina tany amin’ny toerana ambanivohitra, nanakaiky ny moron-dranomasina. Olona nanana fitiavana fatratra ny mpiara-belona taminy ity mpanan-karena ity, saingy ny mpiara-monina aminy, izay mahantra sy fadiranovana, dia saro-tiavina toa “landy mohaka”.  Ny fananan’ilay mpanan-karena indray no simbàny, angalariny ary tsy mety anarina amin’izany izy ireo. Nitady ny fomba rehrtra izy nananarana azy ireo, ary ity ny hevitra farany hitany.

Niantso ny olona rehetra tao an-tanàna izy indray andro, teo an-kianja ka nikabary hoe:

 

-          Izao an, izaho mila ny saretinareo rehetra ho tonga ery an-tanan-dehibe, eo amin’ny seranan-tsambo rahampitso amin’ny 9 ora maraina tsy diso fa misy ilako ny saretinareo!

-          Dia nipetraka ny fanontaniana isan-karazany: fa atao inona any ny saretinay? Fa ahoana izany tampoka be izany, dia ahoana fa izahay izao ny ombinay mbola hiasa, ny saretinay hitaona zezika…

-          Izao fotsiny e: matokia ahy, fa tsy hanao izay hahafatiantoka anareo na oviana na oviana aho. Fantatro anie izay hahasoa anareo e.

-          E e tsy dia mazava loatra izany, hoy ny fimonomonon’ny maro, aleo fa ho hita eo ry ingahy rainy a, hoy koa ny hafa.

Rehefa tong any ampitso, tsy nisy sarety afa-tsy anankiroa no tonga teo amin’ny seranana. Io koa efa nisy sambo tsara tarehy niantsona teo.

Dia hoy ilay mpanan-karena tamin’ireo tompon’ny sarety anankiroa tonga:

Tianareo ve raha atakalo fiarakodia ny saretinareo?

-          Ahoana tsara hoe tompoko? hoy izy roalahy sady taitra. Tena marina ve izany?

-          Tsy mbola namitaka anareo aho. Ampiakaro ato ambony sambo ny saretinareo dia mifidiana fiara izay tianareo indrindra amin’ireo hitanareo ao anaty sambo ireo…

-          Misaotra re tompoko o! Velona ny kamboty, Andriamanitra anie hamaly fitia anao!

Dia lasa izy ireo nisafidy ny fiara faran’izay raitra. Hay moa ny tompon’ity sambo ity dia olona mpanefoefo ihany koa sady mpanao asa soa, ary naman’ity mpanana-karena eto an-tanàna, ary mivezivezy eran’izao tontolo izao.

Rehefa niverina tany an-tanàna izy mirahalahy, miaraka amin’ny fiarakodia tsara tarehy, dia gaga ny iray vohitra.

-          Fa ahoana no nahazoanareo an’ireto tomobilina tsara tarehy ireto?

-          Ka ny sarety anie no natakalo fiarakodia e!

-          Tena marina ve? Aleo mba ho entinay koa ny saretinay…

-          Indrisy, tara loatra ianareo, tamin’ny 9 maraina ny sambo no nandalo, nitondra ny fiara, dia efa lasa : TARA SAMBO IANAREO!

-          E e tahaka izay ihany nandeha aninkeheo.

Ny nenina tsy aloha fa aoriana.

Nanomboka tamin’io fotoana io, dia nanaiky ny anatr’ilay mpanan-karena ny olona rehetra teo an-tanàna ary tonga nivoatra sy nanan-karena daholo ny olona rehetra.

 

18 votes. Moyenne 2.61 sur 5.

Commentaires (2)

1. RAKOTOARIMANANA 08/11/2011

Mahafinaritra daholo. Tsara raha ampianareo foana isan'andro izy itony. Misaotra betsaka, mahereza daholo amin'ny fanompoana ny Tompo.

2. Sandra 13/05/2014

Tahin' Tompo oh! mahafinaritra be le izy!

Voir plus de commentaires
Ajouter un commentaire
 

Créer un site gratuit avec e-monsite - Signaler un contenu illicite sur ce site