fisaorana

KABARY

Isan’ny sehatra anehoana ny fahendrena  maha-malagasy ny Kabary ary havanana amin’ny fahaizana izany ny Malagasy. Amin’izao andro izao, dia maro ny Malagasy no efa mitodika amin’ny kabary sy ny hain-teny, indrindra amin’ny sehatra fitoriana Filazantsara.

 

FANAMBADIANA

FANAOVANA AZAFADY

            Ny masoandro hono raha hiposaka, mandefa ny tarany, ny varatra raha hipoaka, hialohavan’ny tselatra, ary izaho kosa raha hiteny, tsy maintsy manao ny azafady, eto anoloanareo mianakavy vory sy manatrika etoana. Tsy sanatria hanitsaka aho vao hanao mbay lalana, na handona vao hanao ala safay, fa tsy maintsy hisava ny raviny aloha ahitàna ny fotony, hisava ny lalana aho ahitana ny hodiavina ary manao azafady alohan’ny itenenana.

                Raha hiteny eto anatrehanareo tompoko, dia tena mahasadaikatra sy mahamenatra, tahaka ny mitafy lamba eo imason’ny tompony, tahaka ny  lango eo imason’ny vary. Tsy hafa aho ity fa tahaka an’ilaikely nanambady antitra, tsy nahazo toa mai-molotra, rehefa nahazo toa menatr’olona, ka toa tsy hita izay holazaina, toa tsy hahita horesahina tahaka an-dRampiasabe, ka isaky ny miteny dia tsisy vaovao. Ny antsanga hono matoa tonga eny an-tanimbary  natosiky ny riaka, ny omby matoa tonga any am-bala, noroahin’ny mpiandry, ary izaho matoa mitondra ny fitenenana; notsofin’ny fianakavina rano. Tsy tehína mialoha andriana aho akory, na kintana mialoha johary, na nify lava hialoha ny molotra, fa tahaka ny vato ihany, ka ny maivana atoraka, toy ny antsy ka ny maranitra adidy, ary toy ny tanana, ka ny malady havanana. Tsy sanatria anefa hihambo ho tsara feo toy ny jorery, ny hira lavareny nefa ny mpijery tsy misy na tamingany iray aza, na hanao toa andRainiebo mangata-bady: ny fipetsopetson’ny vava mahalafo am-pitsanganana nefa rehefa atonina, toa vanja  tsy

mipoaka, afo tsy mirehitra, lasan-ko vavany fotsiny tahaka ny haron-tabebaka.

Noho izany Tompokolahy sy Tompokovavy, dia manao azafady eto anatrehanareo, ary loha-laharana amin’izany ianareo ray aman-dreny lolohavina an-tampon’ny loha. Ianareo ireo no tendrombohitra manerinerina, ka tsinjon’ny maso avy hatrany, tahaka ny hazo avo, ka arahabain’ny rivotra mialoha; hiteny eto anatrehanareo ka manao azafady. 

                Toy izany koa ianareo zoky ray aman-dreny, zoky be toa ray, ianareo izao no sinibe hiankohofan’ny siny, ho fenoina ny rano antoky ny aina; ary zokibe hiankohofan’ny zandry, omena anareo feno ny haja sy ny voninahitra, hiteny eto anatrehanareo ka manao azafady.

              Manarak’izany mitodika aminareo vehivavy loharano nisehoana izahay, izay tsy hafa fa tatamo ravaky ny farihy, sahondra ravaky ny vato, ary apela endriky ny tokantrano. Tsy azo atao rano dikain’ny zinga hianareo, na atao ambany maso tsy hita, satria angady nananana  ary vy nahitàna, hiteny eto anatrehanareo ka dia manao azafady.

                Ireo ianareo mitovy saranga amin’ny tena, izay kinga sy mahay lavitra noho ny tena, isika  izao no toy ny zaza kambana, tao an-kibo isika no niaraka, fa rehefa nivoaka kosa, ianareo lasa aloha, koa ny taloha dia taloha ihany. Tsy hamingana anareo toa an’i Jakoba izahay, na sanatria hanohitra ny indray mihira aminy tahaka ny akoholahy fataka, fa hanaja anareo toy ny omby iray zioga, mijanona ianareo ekenay, mandeha ianareo arahinay, miteny hianareo hankatoavinay. Hiteny eto anoloanareo ka dia manao azafady.

                Tsy sanatria adino ianareo zandry mahaleo mahalasa, jerena fa kely fa itoeran’ny hery, heverina fa bitika fa omban’ny tanjaka. Raha hifanala hazakazaka isika, ianareo lasa aloha, ary raha hifaninana amin’ny saina, ianareo nahita fianarana. Raha ny taona indray no jerena, izahay mihazakazako-antitra, fa ianareo mihazakaza-ko tanora, koa manan-jara raha samy manan-jara ianareo, fa ny masoandronareo mamiratra, ny herinareo vory nofo, ary ny tanjakareo tsy manam-paharoa, ny fahaizanareo manginy fotsiny. Hiteny eto anatrehanareo ka dia manao azafady.

            Farany, tsy sanatria hanao kely tsy mba mamindro na odian-tsy hita tahaka ny tono vomanga vory vahoaka, ny zaza sy ny voatavo tsy mifandraka rehetra. Ianareo no kolokolo dimbin’ny vary, solofo dimbin’ny ala, ary olombelona antoky ny ho avy. Manan-jara raha samy manan-jara ianareo rankizy, raha mandeha babena, raha noana fahanana, raha mitomany omena vatomamy, hajaina sy andrianina ianareo satria zaza. . Fa tsy mba toy izany izahay lehibe, raha mandeha mibaby, raha noana mbola mitady vao mihinana, ary raha mitomany tsy misy mamafa ranomaso. Koa sambatra raha sambatra ianareo. Hiteny eto anatrehanareo koa dia manao azafady!

           Izay no ela, tompokolahy sy tompokovavy, ela tsy maintsy nodiavina, lalana tsy maintsy lalovana. Na maika toy inona aza hono, ny ravitoto tsy mba fitetika, ny sinibe tsy enti-mantsaka ary ny azafady tsy maintsy volanina. Koa rehefa, voasava ny ranonando, mazava ny lalan-kombàna, rehefa lasa ny loha-masinina, manaraka ho azy ny vagon, ary rehefa vita ny azafady, mandimandina ny molotra hiditra amin’ny resaka manaraka…

                Koa dia misaotra anareo Tompokolahy, mankasitraka anareo Tompokovavy!

Pasteur RANDRIANARISOA Jean Aimé

     (hitohy)

95 votes. Moyenne 2.63 sur 5.

Commentaires (32)

1. PATTI18Sharpe (site web) 02/04/2012

I think that to receive the <a href="http://goodfinance-blog.com/topics/home-loans">home loans</a> from creditors you must have a firm reason. But, once I've got a secured loan, just because I wanted to buy a house.

2. essay custom writing service (site web) 25/04/2012

Finally, I have found a resolution for my academic problems! I used annotated bibliography writing company to order my original essays at. Thence, I'm satisfied with my a positive academic progress!

3. sample of essay writing (site web) 25/04/2012

Finally, I have found a resolution for my academic problems! I used annotated bibliography writing company to order my original essays at. Thence, I'm satisfied with my a positive academic progress!

4. directory submission services (site web) 26/04/2012

Very often inexperienced people don't acknowledge, what does manual directory submissions stand for. Thus, they try to do it themselves, which can be not very smart, just because they can get a ban. I advice to take help of the professional manual directory submission service to avoid it.

5. best directory submission service (site web) 26/04/2012

Very often inexperienced people don't acknowledge, what does manual directory submissions stand for. Thus, they try to do it themselves, which can be not very smart, just because they can get a ban. I advice to take help of the professional manual directory submission service to avoid it.

6. custom essays (site web) 01/05/2012

When you have cash, you will be able to buy lots of different stuff. Nevertheless, you ought to ask: " write my essays " if want to spend your costs correctly.

7. essay paper (site web) 01/05/2012

When you have cash, you will be able to buy lots of different stuff. Nevertheless, you ought to ask: " write my essays " if want to spend your costs correctly.

8. custom term papers (site web) 03/05/2012

I’ve been concluding thousand times about that for a long itme or just it would be better try to accomplish taking very long time or find papers service place.

9. term papers online (site web) 03/05/2012

I’ve been concluding thousand times about that for a long itme or just it would be better try to accomplish taking very long time or find papers service place.

10. term paper service (site web) 06/05/2012

Students buy essays online, just because of future career. That is perfect that students have an opportunity to show the writing skills using experienced essays writing services.

11. research paper writing services (site web) 06/05/2012

Students buy essays online, just because of future career. That is perfect that students have an opportunity to show the writing skills using experienced essays writing services.

12. buy research paper (site web) 22/05/2012

Very charismatic event about this good post, but still this question is to not an easy task to discuss.That is why we have ordered to create a custom writing service to help enthusiastic students. They can buy term papers that is custom and made by expert , buy an essay or even buy research papers. But when customers use this kind of benefit – an ethical question is raised: Is it ok to use these kinds of services? Is it ok to use them, and will you be punished for using them.

13. buy research paper (site web) 22/05/2012

Very charismatic event about this good post, but still this question is to not an easy task to discuss.That is why we have ordered to create a custom writing service to help enthusiastic students. They can buy term papers that is custom and made by expert , buy an essay or even buy research papers. But when customers use this kind of benefit – an ethical question is raised: Is it ok to use these kinds of services? Is it ok to use them, and will you be punished for using them.

14. buy essays (site web) 11/06/2012

Sophomores who are studying in the universities stand in need for custom essay service as long as in most cases they do not have necessary abilities so that handle their projects by themselves. Opt for Essays Lab company and you will come across the agency which crew is reachable at any time in order to buy custom college essays.

15. buy essay online (site web) 11/06/2012

Sophomores who are studying in the universities stand in need for custom essay service as long as in most cases they do not have necessary abilities so that handle their projects by themselves. Opt for Essays Lab company and you will come across the agency which crew is reachable at any time in order to buy custom college essays.

16. custom writing (site web) 12/06/2012

Only courage guys are able to compose the best cheap term papers and the term papers writers, which work for essay service are able to do that.

17. essays online (site web) 12/06/2012

Only courage guys are able to compose the best cheap term papers and the term papers writers, which work for essay service are able to do that.

18. credit loans (site web) 05/07/2012

Following my investigation, millions of persons on our planet get the home loans from various creditors. Therefore, there is great possibilities to get a small business loan in any country.

19. dissertation (site web) 05/07/2012

Very oft, scholars finish the dissertation idea by their own. But some people opt to buy the superior release related to this good post in the thesis writing service master-dissertations.com, because that seems to be more comfortable.

20. thesis writing service (site web) 05/07/2012

Very oft, scholars finish the dissertation idea by their own. But some people opt to buy the superior release related to this good post in the thesis writing service master-dissertations.com, because that seems to be more comfortable.

21. buy a term paper now (site web) 08/07/2012

Check this link (marvelousessays.com) to find best custom essays writing and an opportunity to buy term papers.

22. professional custom writing services (site web) 08/07/2012

Check this link (marvelousessays.com) to find best custom essays writing and an opportunity to buy term papers.

23. buy thesis (site web) 08/07/2012

Different scholars should handle thesis research just about this good post properly, just because they would need this a thesis writing service (exclusivethesis.com) in a future life.

24. thesis writing (site web) 08/07/2012

Different scholars should handle thesis research just about this good post properly, just because they would need this a thesis writing service (exclusivethesis.com) in a future life.

25. buy thesis (site web) 11/07/2012

This thought referring to this good post is good enough! Thus students not have to write the dissertation writing or thesis example by their efforts, they will use your help.

26. thesis (site web) 11/07/2012

This thought referring to this good post is good enough! Thus students not have to write the dissertation writing or thesis example by their efforts, they will use your help.

27. dissertation writing (site web) 12/07/2012

I opine that it doesn’t matter if use dissertation writing service or custom thesis "primethesis.com" writing services! Because only the quality of the economics thesis about this good topic has to be is really important.

28. social bookmarking site (site web) 13/07/2012

Top social bookmarking supposes to be extra effective tool. Hence, the leading social bookmarking service became sought online. It is just because such options increase traffic and influence well on sales.

29. bookmarks submission (site web) 13/07/2012

Top social bookmarking supposes to be extra effective tool. Hence, the leading social bookmarking service became sought online. It is just because such options increase traffic and influence well on sales.

30. social bookmarking (site web) 13/07/2012

Top social bookmarking supposes to be extra effective tool. Hence, the leading social bookmarking service became sought online. It is just because such options increase traffic and influence well on sales.

31. social bookmarks (site web) 13/07/2012

Top social bookmarking supposes to be extra effective tool. Hence, the leading social bookmarking service became sought online. It is just because such options increase traffic and influence well on sales.

32. Ontomtotodivy (site web) 30/08/2012

Hi nice site

http://www.rtfgrhr84kd.com/

Voir plus de commentaires
Ajouter un commentaire
 

Créer un site gratuit avec e-monsite - Signaler un contenu illicite sur ce site